Medicalia.org

by Internet Medical Society

લઘુતમ ઇન્વેઝિવ ટોટલ ની રિપ્લેસમેન્ટ

એમઆઈએસ ટીકેઆર આપે છે:- સર્જરી દરમિયાન અને તે પછી ઓછી અસ્વસ્થતા- ઓછું લોહી વહી જવું- સર્જરી પછી ઝડપથી રિકવરી થાય છે- કેટલાક દર્દીઓ સર્જરીના અમુક કલાકોમાં જ ચા...

Rating:
  • Currently 0/5 stars.

Views: 1

Comment

You need to be a member of Medicalia.org to add comments!

Join Medicalia.org

Advertisement

Interested in advertising on Medicalia.org?

-------------------------

-------------------------

-------------------------

INTERNATIONAL ARCHIVES OF MEDICINE

Submit your manuscript

© 2022   Created by Network Admin.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service